Sněmovní tisk 818
Úml. o statutu Evropských škol

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 818/0 dne 11. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1559).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1670).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 11. 2004 jako senátní tisk 440/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.), Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 440/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 333, které bylo rozdáno jako tisk 440/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2005 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 440/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 59).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 11. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 55 pod číslem 122/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dítě, evropská škola, Evropské společenství, evropský úředník, síť škol, škola v zahraničí, školní vzdělávání, školský systémISP (příhlásit)