Sněmovní tisk 794
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: Patera Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 794/0 dne 13. 10. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 10. 2004. Vláda zaslala stanovisko 12. 11. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2004 jako tisk 794/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, nemovitý majetek, převod vlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)