Sněmovní tisk 690
V.n.z o práv. pomoci v přeshraničních sporech v Evrops. unii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 4. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1159).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 690/2, který byl rozeslán 22. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 1296).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 428, dokument 428/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 428/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 316, které bylo rozdáno jako tisk 428/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 541).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 213 pod číslem 629/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, občan EU, pohraniční oblast, právní pomoc, právo EU, právo EU - vnitrostátní právo, řešení sporů, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcechISP (příhlásit)