Sněmovní tisk 666
Úmluva o regulaci velrybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 666/0 dne 13. 5. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1211).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 666/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1287).

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 5. 2004 jako senátní tisk 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 361/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 478).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 10. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 1. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 5 pod číslem 7,8/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mořský rybolov, regulace rybolovu, rybářské dohody, velrybaISP (příhlásit)