Sněmovní tisk 555
Novela z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 30. 12. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1013).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2004 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 555/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/1, který byl rozeslán 23. 6. 2004 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 1231).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 394, dokument 394/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 341, které bylo rozdáno jako tisk 394/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 394/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 506).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 8. 2004 poslancům jako tisk 555/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 8. 2004 poslancům jako tisk 555/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 84).Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: les, občanský zákoník, pronájem nemovitosti, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)