Sněmovní tisk 534
N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaromír Schling, Petr Rafaj, Ladislav Šustr, Ludvík Hovorka, Marian Bielesz, Jaroslav Gongol, Svatomír Recman; k návrhu se připojili: Martin Říman, Karel Sehoř) předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 534/0 dne 14. 11. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2003 jako tisk 534/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 12. 2003 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2004 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 92, usnesení č. 907).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 239, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 283/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 363).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 166/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecká doprava, letiště, převod vlastnictví, regionální doprava, veřejný majetekISP (příhlásit)