Sněmovní tisk 520
V.n.z. o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 520/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Býček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 775).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 520/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 520/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 545, usnesení č. 958).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 296, dokument 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 296/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 296/3 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 383).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 215/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Věda, Vězeňství

Deskriptory EUROVOCu: Evropská dohoda o přidružení, kontrola restriktivních praktik, kontrola státní pomoci, podpora podnikání, podpůrná politika, politika výzkumu, schválení restriktivních praktik, soutěžní právo, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)