Sněmovní tisk 52
Vládní návrh zákona o cenách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 52/4, který byl rozeslán 25. 2. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 301).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 69).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 124/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: cena potravin, hotové potraviny, informace pro spotřebitele, jednotková cena, maloobchodní cena, maloobchodní prodej, označení výrobku

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)