Sněmovní tisk 516
V.n.z. o zaháj. čin. Krajského soudu v Brně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 13. 11. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 877).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/2, který byl rozeslán 13. 2. 2004 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 557, usnesení č. 961).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 299, dokument 299/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 299/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 368).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 171/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soud vyšší instanceISP (příhlásit)