Sněmovní tisk 492
Dohoda ČR a Mold.rep. o předávání osob na stát.hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 492/0 dne 6. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 843).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1047).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 11. 2003 jako senátní tisk 187/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 187/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 11. 2003 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 187/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 306).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 16. 4. 2004.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Moldavsko, nelegální migrace, policejní spolupráce, vyhoštěníISP (příhlásit)