Sněmovní tisk 491
Dohoda ČR a Mold.rep. o spolup. v boji proti organ. zločinu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 6. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 842).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1046).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 11. 2003 jako senátní tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 188/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 305).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 16. 4. 2004.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Moldavsko, omamná látka, organizovaný zločin, policejní spolupráce, terorismusISP (příhlásit)