Sněmovní tisk 470
Smlouva mezi ČR a Mezin.organizací pro migraci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 470/0 dne 10. 10. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 10. 2003 (usnesení č. 194). Určil zpravodaje: Mgr. Eva Nováková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 841).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1045).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 12. 2003.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 10. 2003 jako senátní tisk 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 10. 2003 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 165/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 270).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 4. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 2. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 22/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace pro migraci, migrace, migrační politika, zpětná migraceISP (příhlásit)