Sněmovní tisk 458
Úmluva o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 30. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 839).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1042).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 11. 2003.

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 9. 2003 jako senátní tisk 162/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 162/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 162/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 247).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 4. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 10. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 124/2004 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana životního prostředí, právo na informace, spolupráce v oblasti životního prostředí, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)