Sněmovní tisk 341
Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 322, dokument 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 4. 2004 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 4. 2004 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 408).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 341/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 341/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 1097).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 341/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, komerční médium, kontrola komunikace, obchodní licence, přibližování legislativy, programová produkce, propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)