Sněmovní tisk 251
Úmluva o ochraně lids. práv a základ.svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 24. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 4. 2003 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16., 17. 12. 2003 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 846).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 19. 12. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 8. 4. 2004.

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 12. 2003 jako senátní tisk 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 238/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 2. 2004 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 2. 2004 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 238/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 393).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 4. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 10. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 114/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, trest smrtiISP (příhlásit)