Sněmovní tisk 214
Vládní návrh zákona o pobytu cizinců - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 7. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: ThMgr. Svatopluk Karásek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 291).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/2, který byl rozeslán 15. 5. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 507).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 12. 6. 2003 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 115/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 115/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 6. 2003 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 115/5 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 153).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 222/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, politický azyl, povolení k pobytu, trvalý pobyt, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)