Sněmovní tisk 203
Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: ThMgr. Svatopluk Karásek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 290).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 265, usnesení č. 506).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 114, dokument 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 114/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 12. 6. 2003 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 114/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 114/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 221/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, migrace, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, vstup cizincůISP (příhlásit)