Sněmovní tisk 1247
Doh. mezi ČR a Čínskou lid.rep. o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1247/0 dne 30. 1. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 2. 2006 (usnesení č. 549). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2243).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1247/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1247/2 (návrh doplňujícího usnesení).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1247/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2399).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2005 jako senátní tisk 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 259/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 431).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 9. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 89/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Čína, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)