Sněmovní tisk 1242
Sml.mezi ČR a vládou Anguilly o automatické výměně informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1242/0 dne 13. 2. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 2. 2006 (usnesení č. 559). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2249).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1242/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1242/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2394).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 1. 2006 jako senátní tisk 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 421).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 10. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 99/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Anguilla, Česká republika, úrok, úspory, výměna informacíISP (příhlásit)