Sněmovní tisk 1237
Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1237/0 dne 13. 2. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 2. 2006 (usnesení č. 559). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2244).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1237/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1237/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2389).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 1. 2006 jako senátní tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 279, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 7. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 49/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň z příjmů, Normanské ostrovy, úsporyISP (příhlásit)