Sněmovní tisk 1217
Novela z. o užívání státních symbolů ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 325, dokument 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 325/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 325/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 464).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 213/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Symboly státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: státní symbol, vlajka

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích1217/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1217/2
212/2000novelizujeZákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů1217/2
319/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů1217/2
352/2001novelizujeZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů1217/0


ISP (příhlásit)