Předpis 213/2006 Sb.

Citace213/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně někteých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka71 (19. 5. 2006)
Účinnostod 18. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1217 Novela z. o užívání státních symbolů ČR
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 213/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
352/2001novelizujeZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)