Sněmovní tisk 1197
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Šulc Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1197/0 dne 14. 11. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2005 jako tisk 1197/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evidence obyvatel, Rozpočet, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1197/0


ISP (příhlásit)