Sněmovní tisk 1197/0, část č. 1/2
Novela z. o rozpočtovém určení daní
ISP (příhlásit)