Sněmovní tisk 1195
Vl.n.z. - emise skleníkových plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 324, dokument 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Vladimír Schovánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 313, které bylo rozdáno jako tisk 324/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 4. 2006 a přijal usnesení č. 331, které bylo rozdáno jako tisk 324/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 453).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 212/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Podnikání, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, politika životního prostředí EU, průmyslové znečišťování, skleníkový plyn, směrnice (EU), snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1195/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1195/0
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů1195/0


ISP (příhlásit)