Sněmovní tisk 1168
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Martin Mejstřík, Richard Sequens, Jaromír Štětina, Jan Horník, Soňa Paukrtová, Josef Vaculík, Josef Kalbáč a Alena Gajdůšková) předložila Senátu návrh zákona 25. 3. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 30. 3. 2005 senátorům jako tisk 49/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 49/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 49/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 119).
  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 226).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Mejstřík M., Pavlata J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1168/0 dne 14. 10. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2005 jako tisk 1168/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Výročí, Ženy

Deskriptory EUROVOCu: křesťanství, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)