Sněmovní tisk 1152
Novela z. o zdravotní péči - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1151 (Vl. n. z. o zdravotní péči).


Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pomoc obětem trestné činnosti, pracovní podmínky, trestná činnost, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)