Sněmovní tisk 1140
Návrh zákona o zásluhách demokratického odboje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Marek Benda, Vilém Holáň, Karel Šplíchal, Jaromír Talíř, Petr Nečas, Vladimír Říha, Svatopluk Karásek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1140/0 dne 22. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1140/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2005 (usnesení č. 502). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2239).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Odboj

Deskriptory EUROVOCu: hnutí za národní osvobození, válečná oběťISP (příhlásit)