Sněmovní tisk 1133
Sedmý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1133/0 dne 26. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2023).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1133/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2319).

Senát

 • PS

  Dana Bérová předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 9. 2005 jako senátní tisk 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 11. 2005 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 143/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 11. 2005 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 143/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 286).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 3. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 4. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 30/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, poštovní finanční služby, poštovní služba, spoje, Světová poštovní unieISP (příhlásit)