Sněmovní tisk 1123
Protokol k Úml. o přepravní smlouvě v nákl. dopravě (CMR)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1123/0 dne 19. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 9. 2005 (usnesení č. 484). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2022).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1123/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2318).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 9. 2005 jako senátní tisk 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Alexandr Novák), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 10. 2005 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2005 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 2. 11. 2005 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 139/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2006 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 301).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 3. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 11. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 55 pod číslem 108/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, doprava v rámci EU, dopravní doklady, mezinárodní doprava, nákladní doprava, přepravní předpisy, smlouva o dopravěISP (příhlásit)