Sněmovní tisk 1072
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 1. 8. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hönig a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1831).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1072/2, který byl rozeslán 18. 10. 2005 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 1949).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 177, dokument 177/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 177/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 177/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 246).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 1072/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 1072/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 867, usnesení č. 2054).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 546/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Síly ozbrojené

Deskriptory EUROVOCu: armáda, rozpočtová pravidla, střelná zbraň a střelivo, vojenské letectvo, vojenské vybavení, vojenský výcvik

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)