Sněmovní tisk 1072/0, část č. 1/2
Novela z. o ozbrojených silách České republiky
ISP (příhlásit)