Sněmovní tisk 1070
Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Zákon Senátem schválen 2. 2. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 59/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, chemická havárie, jedovatá látka, nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik, průmyslové znečišťování, věda o nebezpečí, zdraví veřejnosti, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1070/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1070/0


ISP (příhlásit)