Sněmovní tisk 1070
Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 224, dokument 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 334).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 59/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, chemická havárie, jedovatá látka, nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik, průmyslové znečišťování, věda o nebezpečí, zdraví veřejnosti, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)