Sněmovní tisk 1065
Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17., 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1827).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1065/2, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1303, usnesení č. 2095).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 239, dokument 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 353).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1065/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1065/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 160, usnesení č. 2280).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 112/2006 Sb.Související tisk: 1062 (Vl. n. z. o životním a existenčním minimu).


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Příspěvky státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální dávky, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (50)ISP (příhlásit)