Sněmovní tisk 1055
Vl. n. z. o některých druzích podpory kultury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 321, dokument 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 432).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 203/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kultura

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní politika, památka, šíření kultury

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)