Sněmovní tisk 1014
Vl. návrh na prodloužení působení Britského vojen. týmu v ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    Karel Kühnl předložil Senátu dokument 13. 6. 2005 jako senátní tisk 92/0.

  • O

    Organizační výbor dne 15. 6. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (vyslovuje souhlas).
  • SHesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, Spojené království, vojenská spolupráce, vojenský výcvikISP (příhlásit)