Sněmovní tisk 1004
Novela z. o ochraně práv k odrůdám rostlin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1747).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1004/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1004/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 1910).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 175, dokument 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Schwarzenberg).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako tisk 175/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 2005 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 7. 12. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 554/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, rozmnožování rostlin, sadba, šlechtění rostlin, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)1004/0


ISP (příhlásit)