Sněmovní tisk 1001
Novela zákoníku práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1001/0 dne 2. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1732).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1001/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 1887).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 164, dokument 164/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 164/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 164/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 263).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1001/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1001/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 345, usnesení č. 2155).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 72/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Policie, Síly ozbrojené, Služby zpravodajské, Zákoník práce, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana práv a svobod, pracovní podmínky, pracovní právo, právo na informace, zákoník práce, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)