Sněmovní tisk 1
Úmluva MOP č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 6. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Česká republika, ekonomicky činná zemědělská populace, Mezinárodní organizace práce, zdraví na pracovišti, zemědělská pracovní sílaISP (příhlásit)