Sněmovní tisk 986
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Antonín Zralý, Miroslav Grebeníček, Stanislav Grospič, Marta Bayerová, Vladimír Koníček) předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Zralý Antonín a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 19. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2005 jako tisk 986/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 6. 2005 (usnesení č. 461). Určil zpravodaje: Ing. Jitka Vojtilová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2204).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 986/3, který byl rozeslán 20. 4. 2006 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 274).Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důchodový plán, odškodnění, Slovensko

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)