Sněmovní tisk 949
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 15. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 13. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2005 jako tisk 949/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 168, dokument 168/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 168/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 266).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 949/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 949/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 1035, usnesení č. 2082).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 552/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: kandidátská práce, náklady na vzdělávání, politika vzdělávání, rozpočet školství, školné, veřejné školství, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)