Sněmovní tisk 949/0
Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)