Sněmovní tisk 88
Dohoda mezi ČR a SSM o vzájemné podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 22. 10. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2002 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 195).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 88/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 88/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 88/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 472).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2003 jako senátní tisk 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Bohumil Čada) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 209).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 4. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 45/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mexiko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)