Sněmovní tisk 852
Změna Doh. o založení Evrop. banky a zařazení Mongolska

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 20. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2005 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1558).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 852/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 852/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 852/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1684).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 1. 2005 jako senátní tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 24 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 3. 2005 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 76).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 6. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 62/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: EBOR, Mongolsko, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)