Sněmovní tisk 844
Doh. mezi ČR a Rakouskem - readmisní dohoda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 844/0 dne 17. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1551).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 844/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1644).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 12. 2004 jako senátní tisk 1/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 1/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 1/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 86).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 10. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 102/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, migrace, nelegální migrace, RakouskoISP (příhlásit)