Sněmovní tisk 821
Novela z. o azylu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 11. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Robert Vokáč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1405).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/2, který byl rozeslán 15. 12. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 400, usnesení č. 1436).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2005 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 9/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 9/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 45).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 4. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 57/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, kontrola migrací, migrační politika, nezletilost, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, životní úroveň

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)