Sněmovní tisk 693
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 454, dokument 454/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 454/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 335, které bylo rozdáno jako tisk 454/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2004 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 26).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 7/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: elektronický odpad, nakládání s odpadem, odpad, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)