Sněmovní tisk 665
Sml.o výstavbě silnič. spojení v Euroregionu Nisa

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 11. 5. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 5. 2004 (usnesení č. 299). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1210).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 665/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1289).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 10. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 4. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 37/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropský region, Německo, Polsko, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráce, silniční stavbyISP (příhlásit)