Sněmovní tisk 609
V.n.ústav.z. o změně stát. hranic se SRN

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 609/0 dne 23. 3. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 3. 2004 (usnesení č. 272). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1131).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 1259).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 417, dokument 417/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 417/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 417/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 551).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 17. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 215 pod číslem 633/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní, Ústava České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, NěmeckoISP (příhlásit)